Konferencija edukacijskih rehabilitatora

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske uz suorganizatore Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora i Hrvatsku udrugu za ranu intervenciju u djetinjstvu organizira godišnju Konferenciju edukacijskih rehabilitatora koja će se održati od 12.  do 15. travnja 2023. godine u hotelu Olympia i Olympia Sky u Vodicama UŽIVO.

FOKUS TEME Konferencije su: asistivna tehnologija, rana intervencija, izazovi u pružanju socijalnih usluga, primjeri dobre prakse, posebni kurikulumi, profesionalni identitet i razvoj, prezentacija rezultata istraživanja.

U terminu Konferencije održat će se i jednodnevni Simpozij na temu „Strukovno obrazovanje i  zapošljavanje osoba s invaliditetom- izazovi i prilike“, te pozivamo autore da prijave svoj rad na planirani Simpozij.