Stručno usavršavanje iz programa RESCUR

 „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira novi ciklus stručnog usavršavanja iz programa RESCUR:  „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ u trajanju od 17 sati. Program će se održati kad se prikupi dovoljan broj prijava (do 20), do kraja 2018. godine. U pitanju je znanstveno provjeren kurikul koji pridonosi razvoju socijalnih kompetencija djece, u velikoj je mjeri usklađen sa suvremenim kurikulima i nudi praktičan alat za razvoj otpornosti djece/učenika.

Cijena programa po polazniku iznosi 1.500,00 kn (rok plaćanja: do početka edukacije). Uplate se vrše na IBAN račun Učiteljskog fakulteta HR9124020061100639639, s naznakom: Ime i prezime polaznika, program: RESCUR. Više informacija o programu dostupno je na: https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/2017/12/Europski-kurikulum-za-razvoj-otpornosti-djece-pred%C5%A1kolske-i-%C5%A1kolske-dobi-RESCUR.pdf

Prijave se vrše ispunjavanjem obrasca na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/1Q485VL5n6eed5hS6wams4R7FbfYPJQ4InBZU08obyvU/edit