Stručna konferencija u Kikindi

STRUČNO NAUČNA KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „6. oktobar“ Kikinda, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanja vaspitača u Kikindi organizira stručnu konferenciju pod nazivom „Specifičnosti obrazovanja, vaspitanja i socijalne zaštite osoba sa smetnjama u razvoju“.

Konferencija će se održati 2. i 3.11. 2018. godine u Kikindi, u prostorijama Visoke škole
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (Svetosavska 57, Kikinda).

DRUGI POZIV KONFERENCIJA KIKINDA

Prijavni formular