Seminar Melba

Seminar Melba

Udruga edukacijskih rehabilitatora Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije od 30.11.-1.12.2017. organizira uvodni seminar na kojem će se polaznici upoznati sa instrumentom Melba/Ida. Instrumentom Melba vrši se postupak identifikacije i prezentacije profila vještina osobe i profila zahtjeva radnog mjesta. Instrument ima široku primjenu u području profesionalne rehabilitacije.

seminar-melba