Mentalno zdravlje i čimbenici rizika

MENTALNO ZDRAVLJE I ČIMBENICI RIZIKA

18. prosinca 2018. u hotelu Turist održat će se Stručni skup pod nazivom Mentalno zdravlje i čimbenici rizika.

Organizatori skupa su: Međužupanijsko stručno vijeće stručnih suradnika i nastavnika psihologije za Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju, Županijsko stručno vijeće školskih preventivnih programa i socijalnih pedagoga, Županijsko stručno vijeće stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Prijave na Skup preko Ettaedu.

Program Stručnog skupa