Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija 

“Obrazovanje i savremeno društvo”

Prosvjetna zajednica i Društvo defektologa Crne Gore ove godine organiziraju Prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom “Obrazovanje i savremeno društvo” koja će se održati u Budvi od 18.-20.10.2019.

Do 25.7.2019. -prijava za sudjelovanje i slanje sažeteka.

Do 25.8.2019 – slanje radova.

Prijava