Interdisciplinarni skup s međunarodnim djelovanjem

NAJAVA ZA INTERDISCIPLINARNI SKUP S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

“Profesionalna i programska potpora učenicima s teškoćama”

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske početkom listopada organizirati će stručni skup pod temom “Profesionalna i programska potpora učenicima s teškoćama”.