Ekspresivne art terapije

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu organizira edukaciju Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I
Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić,dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.
Informacije možete naći i na stranicama Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta  http://www.erf.unizg.hr/hr/o-centru
Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: art.edu.reh@gmail.com