Druga međunarodna konferencija ASTEK

5.11.2020. u Beogradu se održava Druga konferencija o ASistivnim TEhnologijama i Komunikaciji s međunarodnim sudjelovanjem. Zbog epidemiološke situacije konferencija će biti održana kao webinar. Tema konferencije je: Tehnologija u podsticaju psihomotornog razvoja dece i kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Konferencije, osim Roditelja djece s teškoćama u razvoju koji mogu besplatno pratiti Konferenciju.

Iznos kotizacije ovisi od izabranog tipa:
Vrsta:
Pojedinačna ………. 2.000 rsd
Grupna 8 osoba (5+3 gratis) ………. 12.000 rsd
Grupna 20 osoba (10+10 gratis) ………. 20.000 rsd
Grupna studentska 3 osobe ………. 1.500 rsd
(minimum 3 prijavljena studenta po prijavi)
NAPOMENA: Pomenuti cenovnik važi i za sve zainteresovane učesnike koji i Konferenciju pratili iz inostranstva, s tim da se odabrana cena konvertuje u Eure po srednjem kursu NBS.

Više o konferenciji možete saznati na linku http://www.astek2020.pmplus.rs/assets/docs/ASTEK_Prvo_obavestenje.pdf

Nekategorizirano