Dani defektologa Srbije

Međunarodna stručno-znanstvena konferencija „Dani defektologa 2022.“ održat će se od 17-20.02.2022. u Zlatiboru, kongresnom dijelu hotela “Zlatibor – Mona”. Organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Središnja tema Konferencije je „Teorija i praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas“.

Nekategorizirano