ATAAC

Poštovani članovi SERH-a,


Pozivamo Vas na sudjelovanje na ATAAC konferenciji o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji: www.ataac.eu
ATAAC 2022 održat će se u hotelu Westin u Zagrebu 29. i 30. rujna.

SERH je partner ATAAC-a pored globalnih partnera kao što su ISAAC (svjetska organizacija za potpomognutu komunikaciju) i DATEurope (europska organizacija za digitalnu asistivnu tehnologiju).

Program uključuje predavanja svjetskih stručnjaka u području asistivne tehnologije te vjerujemo da će vam biti vrlo korisna i zanimljiva.


Dodatno, ako želite aktivnije sudjelovati te prezentirati svoj rad na ATAAC-u, možete to učiniti putem poster sekcije
https://www.ataac.eu/hr/ataac-posteri.html

www.eglas.hr
www.ataac.eu

Nekategorizirano