13. međunarodni kongres

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske organizira 13. međunarodni kongres pod nazivom “Jačanje potencijala edukacijske rehabilitacije“ koji će se održati od 14.  do 17. listopada 2021. godine u hotelu Zora u Primoštenu i online.

Dobrodošle su teme izlaganja koje obuhvaćaju procjenu, planiranje i evaluaciju; individualno usmjerenu podršku; rani razvoj i obrazovanje; edukaciju i rehabilitaciju; ranu intervenciju; rad u obitelji; profesionalni identitet i razvoj; rezultate istraživanja; prikaze dobre prakse…

Sudjelovanje u programu konferencije moguće je u obliku usmenog izlaganja, plakata i radionice. Prikaz plakata i održavanje radionice moguće je jedino uživo u hotelu Zora.

Sažetak se dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku, max 3000 znakova s prazninama (bez naslova i imena autora).  Pri slanju sažetka molimo navesti e-poštu za kontakt te oblik sudjelovanja (usmeno izlaganje uživo/usmeno izlaganje online/plakat/radionica). Jedan autor može poslati max dva rada.

Dostava sažetaka: 1. 9. 2021. putem e-pošte na adresu: serh.kongres@gmail.com

Autori će obavijest o prihvaćanju rada dobiti do 15. 9. 2021.

Kotizacija za autore iznosi 250,00 kuna bez obzira sudjelovali uživo ili online.

Uplatu kotizacije izvršite na račun SERH-a: IBAN: HR9423600001101528447

Opis plaćanja: SERH 9/2021
Poziv na broj: datum uplate

Svrha uplate: kotizacija za 13. kongres za Ime Prezime (sudionika  kongresa)