Nagrada “prof. Tomislav Špoljar” 2016.

Snježana Belošević dobitnik je godišnje nagrade „Prof. Tomislav Špoljar“ za 2016. godinu. Nagrada je dodijeljena zbog bogatog stručnog djelovanja u neposrednom radu s učenicima s teškoćama, profesionalnog djelovanja posvećenog unapređivanju edukacijske-rehabilitacije kao struke te zaštiti interesa i kompetencija edukacijskih rehabilitatora.

Aktivno sudjelovanje i prisustvovanje brojnim projektnim aktivnostima, edukacijama i usavršavanjima pokazatelj su nesebičnog kako profesionalnog tako i osobnog djelovanja Snježane Belošević u interesu struke, interesu skrbi za osobe s invaliditetom i podizanju kvalitete njihovog života i položaja u društvu.

Mr.sc. Vesna Đurek dobitnik je nagrade „Prof. Tomislav Špoljar“ kao nagrade za životno djelo. Dodjela nagrade proizlazi iz bogatog stručnog djelovanja kolegice Đurek koja dugi niz godina neposredno radi s učenicima s teškoćama, a svoje profesionalno djelovanje posvetila je unapređivanju edukacijske-rehabilitacije kao struke te zaštiti interesa i kompetencija edukacijskih rehabilitatora u kontekstu suvremenih promjena i zahtjeva. U prilog njezinom stručnom radu govore i brojna nastavna sredstva, udžbenici i radni materijali koji su svakodnevno korišteni u poučavanju djece s većim teškoćama u razvoju. Nadalje, njezin rad vidljiv je u višegodišnjem aktivnom sudjelovanju u radu Saveza od samih početaka u kojem je bila izabrana za tajnika, a kasnije i predsjednika, vidljiv je u osobnim naporima u procesu donošenja Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti te u osnivanju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora u kojoj je bila i predsjednik.

Aktivno sudjelovanje i prisustvovanje brojnim projektnim aktivnostima, edukacijama i usavršavanjima pokazatelj su nesebičnog kako profesionalnog tako i osobnog djelovanja u interesu struke, interesu skrbi za osobe s invaliditetom i podizanju kvalitete njihovog života i položaja u društvu.

Nagrada “prof. Tomislav Špoljar” u obliku priznanja dodijeljena je Udruzi edukacijskih rehabilitatora grada Zagreba i Zagrebačke županije. Priznanje je u ime Udruge primila predsjednica Dubravka Vajdić.