27. Izobraževalni dnevi u Sloveniji

KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI – ZANJE, O NJIH, Z NJIMI

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije u suradnji sa Zavodom Republike Slovenije za šolstvo 27. i 28.3.2019. organiziraju 27. Izobraževalne dneve (Dane edukacije) u Portorožu.

Također, 29.3.2019. u Portorožu organiziraju 29. Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

id_2019_Drugo_obvestilo