O nama

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske je izvanstranački, samostalni, humani, strukovni savez udruga edukacijskih rehabilitatora s područja cijele Republike Hrvatske u koji se one udružuju radi ostvarivanja zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, te zdravstvene, socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama u razvoju.

Članovi

Članovi Saveza su stručnjaci edukacijski rehabilitatori koji rade na poslovima odgoja, obrazovanja i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju u redovnim i posebnim školama, ustanovama socijalne skrbi i centrima za socijalni rad, zdravstveneim ustanovama i različitim oblicima inkluzije. Članom se postaje učlanjenjem u županijsku Udrugu edukacijskih rehabilitatora ili izravno u SERH.

Ciljevi i zadaci

 • koordinacija i pomoć djelovanju udruga edukacijskih rehabilitatora
 • razvijanje etičkog i humanog djelovanja edukacijskih rehabilitatora
 • organiziranje stručnog i znanstvenog djelovanja edukacijskih rehabilitatora
 • pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživačkog rada
 • suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Aktivnosti SERH

Aktivnosti uključuju:

 1. Koordinaciju i pomoć u organiziranju i djelovanju udruga edukacijskih rehabilitatora
 2. razvijanje etičkog i humanog djelovanja defektologa i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
 3. suradnja u organiziranju stručnog i znanstvenog djelovanja edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnjaka
 4. pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživačkog rada
 5. suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 6. proučavanje, praćenje i razmatranje edukacijsko-rehabilitatorske problematike te davanje prijedloga za njezino unapređivanje
 7. pokretanje izrade i izvođenja novih koncepcija i programa rada s osobama s teškoćama socijalne integracije
 8. praćenje i proučavanje zakona i drugih propisa te predlaganje njihovih promjena i dopuna u svrhu ostvarivanja prava i posebnih potreba osoba s teškoćama socijalne integracije.

Aktivnosti se ostvaruju:

 1. organiziranjem sekcija po djelatnostima ili za pojedine vrste smetnji i poremećaja
 2. organiziranjem međusekcijskih aktivia
 3. poticanjem osnivanja Udruga na županijskim razinama
 4. stalnom suradnjom s nadležnim tijelima državne uprave, stručnim službama fondova, udrugama i ustanovama koje se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
 5. razmjenom iskustva i suradnjom sa strukovnim i stručnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koje se bave osobama s teškoćama socijalne integracije ili znanstveno-istraživačkim radom
 6. organiziranjem i sudjelovanjem na seminarima, stručnim skupovima, simpozijima i drugim oblicima stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu
 7. izdavanjem udžbenika, priručnika, časopisa i drugih edicija te korištenjem sredstava javnog priopćavanja
 8. organiziranjem tečajeva i seminara za članstvo, roditelje i druge zainteresirane osobe

Osobe za kontakt: Predsjednik Saveza: Antun Zupanc, prof.def  Tajnica: Renata Kos, prof.def