Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije

DANI DEFEKTOLOGA

„Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“

Društvo defektologa Srbije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, PM plus d.o.o organiziraju Konferenciju pod nazivom „Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“. Konferencija će se održati u Beogradu, u Kongresnom centru hotela “Mona Plaza” od 20.-23.2.2020.

Prijave za ” Dane defektologa 2020″ su u tijeku. Ubrzanu registraciju možete postići prateći sljedeći link:  http://pmplus.rs/danidefektologa2020/prijava.php

Sudionici konferencije koji žele prijaviti rad moraju se prvo registrirati u  bazu  autora, na sljedećem linku :  https://forms.gle/afq9WeRdagjN69k18,  unošenjem  svih  potrebnih podataka.

Važno: od  ove  godine  prijava  radova  vršit će  se  isključivo  unosom  tekstualnih  elemenata  u    jedinstvenu  bazu  autora,  bez  potrebe  za  dostavom  sažetka  u  word  formatu. Dakle,  naglašavamo  da  radove  ne  treba  slati  na  email:  danidefektologa@gmail.com.

Prijavu  radova  u  jedinstveni  registar  autora treba  obaviti  do  15.12.2019.  godine  (produženja roka neće biti!),  kako bi na vrijeme mogli izvršiti izbor i obavijestiti autore  da  su  njihovi  radovi  prihvaćeni  i  uvršteni  u  program  rada  „Dana  defektologa  2020“.  Obavijest  o  prihvaćanju  radova  možete očekivati do 10.01.2020. godine. Radovi koju budu pristigli nakon navedenog roka neće biti uvršteni u program rada Dana defektologa 2020.

Više informacija o konferenciji

Program konferencije

Kotizacije

Prijava radova do 15.12.2019.

Prijava sudjelovanja