Mentalno zdravlje i čimbenici rizika

MENTALNO ZDRAVLJE I ČIMBENICI RIZIKA 18. prosinca 2018. u hotelu Turist održat će se Stručni skup pod nazivom Mentalno zdravlje i čimbenici rizika. Organizatori skupa su: Međužupanijsko stručno vijeće stručnih suradnika i nastavnika psihologije za Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju, Županijsko stručno Continue reading Mentalno zdravlje i čimbenici rizika

Stručno usavršavanje iz programa RESCUR

 „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira novi ciklus stručnog usavršavanja iz programa RESCUR:  „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ u trajanju od 17 Continue reading Stručno usavršavanje iz programa RESCUR