Poziv na Skupštinu

POZIV

Pozivaju se članovi Skupštine Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske na godišnje zasjedanje 18.12.2018. s početkom u 17 sati.
Skupština će biti održana u hotelu Turist u Varaždinu sa sljedećim točkama Dnevnog reda:
  1. Prijava i verifikacija delegata Skupštine
  2. Izvješće o radu SERH-a za 2018. godinu
  3. Izvješća o radu udruga članica
  4. Nagrada “Prof. Tomislav Špoljar”
  5. Plan rada za 2019. godinu
  6. Razno
S poštovanjem,
dr.sc. Zlatko Bukvić
Predsjednik UO SERH-a

Stručni skup

STRUČNI SKUP ZA UČITELJE I STRUČNE SURADNIKE

Individualiziranost programa i pristupa u poučavanju učenika s teškoćama

22.11.2018. u Domu kulture u Sračincu održat će se stručni skup za učitelje i stručne suradnike. Skup organizira Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Prijave sudjelovanja izvršitiputem online obrasca: https://goo.gl/forms/a9I9XmN0tTr5s1pS2

Stručni skup Sračinec 2018

Edukacija

EDUKACIJA “EKSPRESIVNE ART TERAPIJE U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“, koja će se održati 9., 10., 16. i 17. studenog 2018.

Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić, doc.dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

U prilogu se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.
Informacije možete naći i na web stranici Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – http://www.erf.unizg.hr/hr/o-centru
Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: art.edu.reh@gmail.com

CCO – ART TERAPIJA I – OPIS EDUKACIJE

CCO – ART TERAPIJA I – POZIV NA EDUKACIJU

CCO-PRIJAVNICA-ART TERAPIJA I

ADHD – 2. Međunarodna konferencija

ADHD – 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Udruga Buđenje organizira 2. Međunarodnu konferenciju o ADHD -u. Konferencija će se održati od 30.11.-1.12.2018. u hotelu Panorama u Zagrebu. Više o konferenciji na https://adhdconferencecroatia.com/

Online registracija obvezna je za sve sudionike. Više o prijavi na https://adhdconferencecroatia.com/registracija/

Prijave postera šalju se najkasnije do 20.10.2018. Više o prijavi postera na https://adhdconferencecroatia.com/upute-za-prijavu-postera/

 

 

Stručna konferencija

Stručno-naučna konferencija “Položaj i uloga defektologa danas”

Društvo defektologa Vojvodine (Novi Sad, Srbija), Sojuz na defektolozi na Republika Makedonija (Skoplje, Makedonija) i Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (Zagreb, Hrvatska) organiziraju stručnu konferenciju pod nazivom “Položaj i uloga defektologa danas” koja će se održati 26. oktobra 2018. godine, u prostorijama Sportsko-poslovnog centra u Odžacima (Ul. Knez Mihailova 28).

Poziv_Konferencija_Odzaci_2018

Prijavnica_Odzaci_2018

Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Od 11.-13.10.2018. u Osijeku  u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora održat će se konferencija s međunarodnim sudjelovanjem . Središnja tema konferencije je Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom. Konferencija je bodovana od strane Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora SERH konferencija Osijek

Prijave za sudjelovanje (I predavači i sudionici bez izlaganja) izvršiti online: https://goo.gl/forms/vM2K7iTGWUF0yEeh2

Pogodnosti kotizacije za konferenciju u Osijeku omogućuju 1 gratis za 2 uplaćene iz iste stanove/udruge/organizacije.

SERH poziv na konferenciju Osijek 2018

Program Osijek 2018

OBRAZAC ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA 

 

 

Stručno usavršavanje iz programa RESCUR

 „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“

Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira novi ciklus stručnog usavršavanja iz programa RESCUR:  „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ u trajanju od 17 sati. Program će se održati kad se prikupi dovoljan broj prijava (do 20), do kraja 2018. godine. U pitanju je znanstveno provjeren kurikul koji pridonosi razvoju socijalnih kompetencija djece, u velikoj je mjeri usklađen sa suvremenim kurikulima i nudi praktičan alat za razvoj otpornosti djece/učenika.

Cijena programa po polazniku iznosi 1.500,00 kn (rok plaćanja: do početka edukacije). Uplate se vrše na IBAN račun Učiteljskog fakulteta HR9124020061100639639, s naznakom: Ime i prezime polaznika, program: RESCUR. Više informacija o programu dostupno je na: https://cee.ufzg.hr/centar-za-cjelozivotno-obrazovanje/wp-content/uploads/2017/12/Europski-kurikulum-za-razvoj-otpornosti-djece-pred%C5%A1kolske-i-%C5%A1kolske-dobi-RESCUR.pdf

Prijave se vrše ispunjavanjem obrasca na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/1Q485VL5n6eed5hS6wams4R7FbfYPJQ4InBZU08obyvU/edit

Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Od 11.-13.10.2018. u Osijeku  u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora održat će se konferencija s međunarodnim sudjelovanjem . Središnja tema konferencije je Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Konferencija je bodovana od strane Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora. SERH konferencija Osijek

SERH poziv na konferenciju Osijek 2018

Prijave sudjelovanja s izlaganjem i slanje sažetaka izvršiti najkasnije do 10.9.2018. na adresu konferencija.serh@gmail.com

Prijave za sudjelovanje (I predavači i sudionici bez izlaganja) izvršiti online: https://goo.gl/forms/vM2K7iTGWUF0yEeh2

Asistivna tehnologija i komunikaacija

 

 

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA I KOMUNIKAACIJA – ATAAC

Od 17.-19.10.2018. u Zagrebu će se održati konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Na konferenciji će gostovati preko 30 predavača.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

Više informacija možete dobiti na linku http://www.ataac.eu/hr/

Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Od 11.-13.10.2018. u Osijeku  u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora održat će se konferencija s međunarodnim sudjelovanjem . Središnja tema konferencije je Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom.

SERH poziv na konferenciju Osijek 2018

Prijave sudjelovanja s izlaganjem i slanje sažetaka izvršiti najkasnije do 10.9.2018. na adresu konferencija.serh@gmail.com

Prijave za sudjelovanje (I predavači i sudionici bez izlaganja) izvršiti online: https://goo.gl/forms/vM2K7iTGWUF0yEeh2