Linkovi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Centar za cjeloživotno učenje ERF-a

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Asistivna tehnologija za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom

Razvojna agencija Sjever

Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i zagrebačke županije

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Društvo defektologa Srbije