Dani defektologa 2019.

DANI DEFEKTOLOGA 2019.

Skup čiji je središnji dio Međunarodna konferencija, bit će održan od  21 – 24. 02. 2019. na Zlatiboru, u Kongresnom centru hotela „Zlatibor – Mona“.  Organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Centralna tema Međunarodne konferencije glasi: „ Preventivni, stimulativni i korektivni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji „ 

DANI DEFEKTOLOGA 2019