Dani defektologa Srbije

Međunarodna stručno-znanstvena konferencija „Dani defektologa 2022.“ održat će se od 17-20.02.2022. u Zlatiboru, kongresnom dijelu hotela “Zlatibor – Mona”. Organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Središnja tema Konferencije je „Teorija i praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas“.

Dani defektologa 2019.

DANI DEFEKTOLOGA 2019.

Skup čiji je središnji dio Međunarodna konferencija, bit će održan od  21 – 24. 02. 2019. na Zlatiboru, u Kongresnom centru hotela „Zlatibor – Mona“.  Organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Centralna tema Međunarodne konferencije glasi: „ Preventivni, stimulativni i korektivni rad u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji „ 

DANI DEFEKTOLOGA 2019