Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Udruženje defektologa, edukatora – rehabilitatora ”STOL” u suradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira petu međunarodnu konferenciju pod nazivom “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”. Konferencija će se održati u Sarajevu od 10.6.-12.6.2022. u Sarajevu, hotel Hills.

Krajnji rok za prijavu sažetaka je 3.5.2022. godine.
Krajnji rok za prijavu pasivnog učešća (bez prijave radova) je 1.6.2022. godine.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je:
10.5.2022. godine – za učesnike koji su prijavili radove.
5.6.2022.godine – za učesnike sa pasivnim učešćem (bez prijavljenih radova)

Prijava za učešće na konferenciji je obavezna za sve učesnike. Prijava se vrši tako što se popunjeni prijavni obrazac sa naznačenim tipom kotizacije i drugim informacijama šalje na e-mail: konferencijasarajevo@gmail.com