Znanstveno-stručna konferencija

Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, planirana konferencija se odgađa.

Savez edukacijskih rehabilitatora organizira znanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem. tema konferencije je: Odgojno-obrazovna, socijalna i zdravstvena infrastruktura za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. Konferencija će se održati 5.12.2020. na Učiteljskom fakultetu – Odsjek u Čakovcu i online. Prijave sudionika su do 3.12.2020.

https://forms.gle/J7zYSYhCnwMsdTN6A

Nekategorizirano