Konferencija u Sarajevu

”MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Treća Međunarodna konferencija pod nazivom ”Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL” i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održat će se od 3. do 5.4. 2020. godine u Sarajevu u hotelu Hills (Ilidža).

Krajnji rok za prijavu sažetaka je 13.3.2020. godine.
Krajnji rok za prijavu pasivnog učešća je 31.3.2020. godine.

Kotizacija koja je obavezna za sve učesnike skupa je:
– 80 KM za članove: Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL”; Društva defektologa Srbije; Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske; Društva defektologa Republike Srpske; Društva specijalnih i rehabilitacijskih pedagoga Slovenije; Saveza defektologa Makedonije i Društvo defektologa Crne Gore

– 120 KM za sve ostale učesnike konferencije: Studenti prvog ciklusa studija i roditelji djece s teškoćama mogu ostvariti kotizaciju sa popustom uz prijavu putem e-maila kada će dobiti dodatna uputstva za učešće na konferenciji.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 31.3.2020. godine. 

DRUGA OBAVIJEST III KONFERENCIJA

 

Nekategorizirano