Novi Sad

XV međunarodna naučna konferencija

“Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa
smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom”

Od 12.-14.9.2019. u hotelu Park u Novom Sadu održat će se XV međunarodna konferencija pod nazivom “Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom”.

Drugi poziv konferencija Novi Sad IX 2019

 

Međunarodna konferencija

Međunarodna konferencija 

“Obrazovanje i savremeno društvo”

Prosvjetna zajednica i Društvo defektologa Crne Gore ove godine organiziraju Prvu međunarodnu konferenciju pod nazivom “Obrazovanje i savremeno društvo” koja će se održati u Budvi od 18.-20.10.2019.

Do 25.7.2019. -prijava za sudjelovanje i slanje sažeteka.

Do 25.8.2019 – slanje radova.

Prijava