Edukacija

EDUKACIJA “EKSPRESIVNE ART TERAPIJE U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“, koja će se održati 9., 10., 16. i 17. studenog 2018.

Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić, doc.dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

U prilogu se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji i obrazac za prijavu.
Informacije možete naći i na web stranici Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – http://www.erf.unizg.hr/hr/o-centru
Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: art.edu.reh@gmail.com

CCO – ART TERAPIJA I – OPIS EDUKACIJE

CCO – ART TERAPIJA I – POZIV NA EDUKACIJU

CCO-PRIJAVNICA-ART TERAPIJA I