Stručna konferencija

Stručno-naučna konferencija “Položaj i uloga defektologa danas”

Društvo defektologa Vojvodine (Novi Sad, Srbija), Sojuz na defektolozi na Republika Makedonija (Skoplje, Makedonija) i Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (Zagreb, Hrvatska) organiziraju stručnu konferenciju pod nazivom “Položaj i uloga defektologa danas” koja će se održati 26. oktobra 2018. godine, u prostorijama Sportsko-poslovnog centra u Odžacima (Ul. Knez Mihailova 28).

Poziv_Konferencija_Odzaci_2018

Prijavnica_Odzaci_2018