ADHD – 2. Međunarodna konferencija

ADHD – 2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Udruga Buđenje organizira 2. Međunarodnu konferenciju o ADHD -u. Konferencija će se održati od 30.11.-1.12.2018. u hotelu Panorama u Zagrebu. Više o konferenciji na https://adhdconferencecroatia.com/

Online registracija obvezna je za sve sudionike. Više o prijavi na https://adhdconferencecroatia.com/registracija/

Prijave postera šalju se najkasnije do 20.10.2018. Više o prijavi postera na https://adhdconferencecroatia.com/upute-za-prijavu-postera/

 

 

Stručna konferencija

Stručno-naučna konferencija “Položaj i uloga defektologa danas”

Društvo defektologa Vojvodine (Novi Sad, Srbija), Sojuz na defektolozi na Republika Makedonija (Skoplje, Makedonija) i Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (Zagreb, Hrvatska) organiziraju stručnu konferenciju pod nazivom “Položaj i uloga defektologa danas” koja će se održati 26. oktobra 2018. godine, u prostorijama Sportsko-poslovnog centra u Odžacima (Ul. Knez Mihailova 28).

Poziv_Konferencija_Odzaci_2018

Prijavnica_Odzaci_2018

Nagrada “Prof. Tomislav Špoljar”

NATJEČAJ

Na temelju Statuta edukacijskih rehabilitatora Hrvatske i Pravilnika o radu Povjerenstva, Povjerenstvo za dodjelu nagrade “Prof. Tomislav Špoljar” objavljuje natječaj za prijavu kandidata za dodjelu nagrade “Prof. Tomislav Špoljar”.

Nagrada se dodjeljuje za izuzetne doprinose razvoju edukacijsko-rehabilitacijske teorije i prakse sukladno Pravilniku o nagradi “Prof. Tomislav Špoljar”.

Prijedloge mogu podnositi pojedinci, ustanove i udruge koje se bave edukacijsko-rehabilitacijskom djelatnosti, a članovi su Saveza.

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju se pismeno obrazložiti.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja i kao nagrada za životno djelo.

Natječaj je otvoren zaključno do 15. listopada 2018. godine.

Prijedloge dostaviti na adresu:

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Jurja Križanića 33, 42000 Varaždin

s naznakom- Povjerenstvu za dodjelu Nagrada.

Predsjednik Povjerenstva: Edit Lemal, prof.def.