Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Od 11.-13.10.2018. u Osijeku  u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora održat će se konferencija s međunarodnim sudjelovanjem . Središnja tema konferencije je Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom.

SERH poziv na konferenciju Osijek 2018

Prijave sudjelovanja s izlaganjem i slanje sažetaka izvršiti najkasnije do 10.9.2018. na adresu konferencija.serh@gmail.com

Prijave za sudjelovanje (I predavači i sudionici bez izlaganja) izvršiti online: https://goo.gl/forms/vM2K7iTGWUF0yEeh2