EAMHID

EAMHID (European Association for
Mental Health in Intellectual Disability)

27.4.2018. u organizaciji  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HDMZIT (Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama) održat će se seminar  EAMHID-a sa temama iz područja metalnog zdravlja osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnog zdravlja osoba s poremećajima iz spektra autizma.

Predavanja će se održati prema rasporedu na pozivu u privitku, na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, dvorani 2 Ekonomskog fakulteta. Sva predavanja će se održati na engleskom jeziku. Ulaz je slobodan. Seminar će se bodovati  od  strane  HKER.

EAMHID Masterclass Zagreb 2018