Interdisciplinarni skup

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA INTERDISCIPLINARNOM

SKUPU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske 4.12.2017. organizira interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod temom Profesionalna suradnja i podrška djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Skup će se održati u Školskoj knjizi u Zagrebu.

strucni-skup-serh_2017-poziv

program-konferencije-zagreb-2017

GODIŠNJA SKUPŠTINA SERH-a održat će se 4.12.2017. u 16 sati u velikoj dvorani Školske knjige, Masarykova 26.

Dani defektologa Srbije

“DANI DEFEKTOLOGA 2018”

Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu organizira “Dane defektologa 2018.” koji će se održati od 1.-4.2.2018. u Nišu. Središnji dio skupa bit će “Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem”.

Središnja tema konferencije je „ Planiranje defektološkog rada – izazovi, problemi, rešenja “

dani-defektologa-2018-drugo-obavestenje
poziv-za-dane-defektologa-prevedeno

prijavni-formular-dani-defektologa-2018

Interdisciplinarni skup

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA INTERDISCIPLINARNOM

SKUPU S MEАUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske 4.12.2017. organizira interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod temom Profesionalna suradnja i podrška djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Skup će se održati u Zagrebu, a točno mjesto održavanja biti će objavljeno naknadno.

strucni-skup-serh_2017-poziv

program-konferencije-zagreb-2017

GODIŠNJA SKUPŠTINA SERH-a održat će se 4.12.2017. u 16 sati u velikoj dvorani Školske knjige, Masarykova 26.

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I
Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučiliša u Zagrebu organizira edukaciju Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I
Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić,dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.
Informacije možete naći i na stranicama Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta  http://www.erf.unizg.hr/hr/o-centru
Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mailom na: art.edu.reh@gmail.com