Nagrada “Prof. Tomislav Špoljar”

NAGRADA “PROF. TOMISLAV ŠPOLJAR”

img_7476

Mr.sc. Vesna Đurek dobitnik je nagrade „Prof. Tomislav Špoljar“ kao nagrade za životno djelo. Dodjela nagrade proizlazi iz bogatog stručnog djelovanja kolegice Đurek koja dugi niz godina neposredno radi s učenicima s teškoćama, a svoje profesionalno djelovanje posvetila je unapređivanju edukacijske-rehabilitacije kao struke te zaštiti interesa i kompetencija edukacijskih rehabilitatora u kontekstu suvremenih promjena i zahtjeva. U prilog njezinom stručnom radu govore i brojna nastavna sredstva, udžbenici i radni materijali koji su svakodnevno korišteni u poučavanju djece s većim teškoćama u razvoju. Nadalje, njezin rad vidljiv je u višegodišnjem aktivnom sudjelovanju u radu Saveza od samih početaka u kojem je bila izabrana za tajnika, a kasnije i predsjednika, vidljiv je u osobnim naporima u procesu donošenja Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti te u osnivanju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora u kojoj je bila i predsjednik.

Aktivno sudjelovanje i prisustvovanje brojnim projektnim aktivnostima, edukacijama i usavršavanjima pokazatelj su nesebičnog kako profesionalnog tako i osobnog djelovanja u interesu struke, interesu skrbi za osobe s invaliditetom i podizanju kvalitete njihovog života i položaja u društvu.

 

img_7448 img_7449

Snježana Belošević dobitnik je godišnje nagrade „Prof. Tomislav Špoljar“ za 2016. godinu. Nagrada je dodijeljena zbog bogatog stručnog djelovanja u neposrednom radu s učenicima s teškoćama, profesionalnog djelovanja posvećenog unapređivanju edukacijske-rehabilitacije kao struke te zaštiti interesa i kompetencija edukacijskih rehabilitatora.

Aktivno sudjelovanje i prisustvovanje brojnim projektnim aktivnostima, edukacijama i usavršavanjima pokazatelj su nesebičnog kako profesionalnog tako i osobnog djelovanja Snježane Belošević u interesu struke, interesu skrbi za osobe s invaliditetom i podizanju kvalitete njihovog života i položaja u društvu.

 

img_7452 img_7455

Nagrada “Prof.Tomislav Špoljar” u obliku priznanja dodijeljena je Udruzi edukacijskih rehabilitatora grada Zagreba i Zagrebačke županije. Udruga edukacijskih rehabilitatora grada Zagreba i zagrebačke županije je neovisna strukovna udruga u koju se udružuju edukacijski rehabilitatori koji djeluju na području grada Zagreba i zagrebačke županije, na ostvarivanju zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije te zdrastvene socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama socijalne integracije kao i na poboljšanju položaja svojih članova. Priznanje je u ime Udruge primila predsjednica Dubravka Vajdić.

img_7456