Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu organizira edukaciju  „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“. Edukacija će se održati 18.,19.,25. i 26. studenog 2016. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f,10 000 Zagreb ).
Edukaciju izvode izv. prof.dr.sc Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić, dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Prva obavijest i opis edukacije

Prijavnica