Akademija IASSIDD-a

AKADEMIJA IASSIDD-a

Međunarodno udruženje za znanstvena istraživanja intelektualnih i razvojnih teškoća (IASSIDD) organizira predavanja međunarodno istaknutih stručnjaka koja će se, u okviru aktivnosti Akademije, održati 21. listopada 2016. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska 83 f) u dvorani Plitvice.

Na predavanja su pozvani svi zainteresirani stručnjaci i roditelji. Predavanja su besplatna i održat će se na engleskom jeziku (uz prijevod po potrebi).

Dan nakon Akademije, 22.10.2016. organiziran je zajednički IASSIDD izlet u Zagorje.

Pozivnica-za-akademiju-iassidd-a-3

Prijava-za-sudjelovanje-na-akademiji-iassidd

Izlet Trakoscan-Krapina