Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji

Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“.
Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić, dr.sc. Ana Katušić i Margareta Vidmar, mag. rehab. educ.

Edukacija traje četiri dana, te će se održati 13., 14., 20. i 21. svibnja 2016. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb), dvorana Mljet (zgrada Centra za rehabilitaciju).

Cilj edukacije je usmjeren na usvajanje temeljnih znanja i specifičnih tehnika iz područja primjene ekspresivnih art terapija u okviru 4 tematska područja: psihodrama, likovna terapija, muzikoterapija i terapija pokretom i plesom. U tu svrhu, u okviru 24 sata radionica/praktičnog rada biti će obrađeni različiti pristupi koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju vlastitih i tuđih psihoemocionalnih reakcija, posrednom izražavanju vlastitih emocionalnih stanja i potreba, stjecanju uvida u problemsku situaciju, te otkrivanju novih obrazaca djelovanja i ponašanja.
Edukaciju priznaje i boduje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora (HKER).

ART TERAPIJA-OBAVIJESTI I OPIS

CCO-PRIJAVNICA-ART TERAPIJA