Godišnja skupština SERH

Na godišnjoj skupštini SERH održanoj u Varaždinu 12.12.2014. Udruzi edukacijskih rehabilitatora
Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije dodijeljeno je priznanje za doprinos i inovativnost
u promicanju edukacijsko-rehabilitacijske prakse. priznanje je primila predsjednica Udruge, mr.sc. Tatjana Kovačić.

fotografija 2

 

Linkovi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet

Centar za cjeloživotno učenje ERF-a

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Asistivna tehnologija za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom

Razvojna agencija Sjever

Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i zagrebačke županije

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Društvo defektologa Srbije

O nama

O nama

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske je izvanstranački, samostalni, humani, strukovni savez udruga edukacijskih rehabilitatora s područja cijele Republike Hrvatske u koji se one udružuju radi ostvarivanja zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, te zdravstvene, socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama u razvoju.

Članovi

Članovi Saveza su stručnjaci edukacijski rehabilitatori koji rade na poslovima odgoja, obrazovanja i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju u redovnim i posebnim školama, ustanovama socijalne skrbi i centrima za socijalni rad, zdravstveneim ustanovama i različitim oblicima inkluzije. Članom se postaje učlanjenjem u županijsku Udrugu edukacijskih rehabilitatora ili izravno u SERH.

Ciljevi i zadaci

 • koordinacija i pomoć djelovanju udruga defektologa
 • razvijanje etičkog i humanog djelovanja defektologa
 • organiziranje stručnog i znanstvenog djelovanja defektologa
 • pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživačkog rada
 • suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Aktivnosti SERH

Aktivnosti uključuju:

 1. Koordinacija i pomoć u organiziranju i djelovanju udruga edukacijskih rehabilitatora
 2. razvijanje etičkog i humanog djelovanja defektologa i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
 3. suradnja u organiziranju stručnog i znanstvenog djelovanja edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnjaka
 4. pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživačkog rada
 5. suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 6. proučavanje, praćenje i razmatranje edukacijsko-rehabilitatorske problematike te davanje prijedloga za njezino unapređivanje
 7. pokretanje izrade i izvođenja novih koncepcija i programa rada s osobama s teškoćama socijalne integracije
 8. praćenje i proučavanje zakona i drugih propisa te predlaganje njihovih promjena i dopuna u svrhu ostvarivanja prava i posebnih potreba osoba s teškoćama socijalne integracije.

Aktivnosti se ostvaruju:

  1. organiziranjem sekcija po djelatnostima ili za pojedine vrste smetnji i poremećaja
  2. organiziranjem međusekcijskih aktivia
  3. poticanjem osnivanja Udruga na županijskim razinama
  4. stalnom suradnjom s nadležnim tijelima državne uprave, stručnim službama fondova, udrugama i ustanovama koje se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
  5. razmjenom iskustva i suradnjom sa strukovnim i stručnim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koje se bave osobama s teškoćama socijalne integracije ili znanstveno-istraživačkim radom
  6. organiziranjem i sudjelovanjem na seminarima, stručnim skupovima, simpozijima i drugim oblicima stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu
  7. izdavanjem udžbenika, priručnika, časopisa i drugih edicija te korištenjem sredstava javnog priopćavanja
  8. organiziranjem tečajeva i seminara za članstvo, roditelje i druge zainteresirane osobe