STER

Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske pokrenuo je STER – časopis sa suvremenim temama u edukaciji i rehabilitaciji koji izlazi dva puta godišnje.

IMPRESUM STER

Upute za autore časopisa