Međunarodna konferencija

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerziteta u Tuzli
od 22.-24.6.2018. organiziraju IX Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Unapređenje kvalitete života djece i mladih” koja će se održati u gradiću Harkanj u Mađarskoj.

poziv Harkanj 2018

PRIJAVNI OBRAZAC_Harkanj, 2018

upute 2018