Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji

Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučiliša u Zagrebu organizira edukaciju Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I Edukaciju izvode izv.prof.dr.sc. Renata Martinec, doc.dr.sc. Damir Miholić,dr.sc. Continue reading Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji