Linkovi

Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i zagrebačke županije Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije Društvo defektologa Srbije