Edukacija

EDUKACIJA “EKSPRESIVNE ART TERAPIJE U EDUKACIJI I REHABILITACIJI” Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukaciji „Ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I“, koja će se Continue reading Edukacija