Stručna konferencija

Stručno-naučna konferencija “Položaj i uloga defektologa danas” Društvo defektologa Vojvodine (Novi Sad, Srbija), Sojuz na defektolozi na Republika Makedonija (Skoplje, Makedonija) i Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (Zagreb, Hrvatska) organiziraju stručnu konferenciju pod nazivom “Položaj i uloga defektologa danas” koja će se održati Continue reading Stručna konferencija