Stručno usavršavanje iz programa RESCUR

 „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira novi ciklus stručnog usavršavanja iz programa RESCUR:  „Europski kurikulum za razvoj otpornosti djece predškolske i školske dobi“ u trajanju od 17 Continue reading Stručno usavršavanje iz programa RESCUR