EAMHID

EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability) 27.4.2018. u organizaciji  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HDMZIT (Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama) održat će se seminar  EAMHID-a sa temama iz područja metalnog zdravlja osoba s Continue reading EAMHID